Někdy se vás vaše ego snaží zrazovat od toho, abyste naplňovali své duchovní poslání a věnovali se duchovním praktikám. Pokud byste ten hlas poslechli, pak byste se cítili sklíčení a nejistí si sami sebou i smyslem svého života. Dnes s vámi my andělé bu­deme pracovat na tom, abychom zmenšili kapacitu vašeho ega. Máte schopnost přestat se nechat ovládat strachem, a naladit se naopak na vibrace lásky.

 

První krok je rozpoznat negativní vzkazy strachu. Poznáte je podle reakcí svého těla na stresující myšlenky. Když se vaše svaly stáhnou a cítíte napětí, je to znamením, že vás má pod kontrolou vaše ego. Zatímco působí-li na vás Boží energie, cítíte se blaženě, v bezpečí a optimisticky.

 

Když vaše tělo signalizuje, že bylo raněno vaším egem, je dalším krokem uvědomit si, že láska přemůže každý strach. To už víte, ale tváří v tvář konfliktu můžete na tuto zásadní pravdu zapomenout. Zavolejte si nás, abychom vám připomněli váš mocný Božský pů­vod, který zažene všechny negativní emoce.

 

Jste kompetentní vykonat všechno, kvůli čemu jste přišli na tuto Zemi. Máte obrovské schopnosti a talent, který jste zdědili přímo od Boha, svého Stvořitele. Užívejte si jich, protože jsou to dary Nebes.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Jsem dostatečně kompetentní ke splnění svého úkolu a dě­lám mnoho pro to, aby se svět měnil k lepšímu. Vesmír plně podporuje mé Božské životní poslání.