Děti přirozeně vidí svět nevinnýma očima. Jsou svým okolím okouzleny, zaujaty a baví se jím a tento pocit úžasu a posvátné úcty by neměl nikdy zmizet. Svým životem můžete začít být nad­šeni již díky svému prohlášení, že je to váš záměr.

 

Nuda přichází tehdy, když věříte, že opakované podněty se stá­vají nezajímavými. Věci považujete za nudné, jestliže vnímáte svůj život jako mrtvý a rutinní. Avšak ve fyzickém světě se všechno mění: barvy, světlo a mnoho dalších nuancí prochází stálou pro­měnou. Díky působení času je nemožné, aby na Zemi zůstalo něco neměnné. Země je protikladem duchovního světa, který zůstává tentýž navěky.

 

Tím, že budete cvičit své smysly, aby byly schopny vnímat tyto jemné (a někdy i méně jemné) proměny a rozdíly, znovu získáte část ze svého nadšení ze života, které jste přirozeně pociťovali v dětství. Všímejte si dnes bohatství různých proměn, které vám nabízí každý zážitek.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Mé nitro je plné úžasu a potěšení. Vnímám drobné de­taily a obměny svého okolí. Když se otevřu kráse života, pak ji vidím vždycky. Mé srdce je otevřené úžasným no­vým zážitkům.