Samozřejmě, že chcete být šťastní, zdraví, úspěšní a spokojení, avšak způsob, jak dojít k tomuto cíli, je být k sobě vlídní. Když se snažíte jít rychlejším tempem, sami sebe na své cestě zdržujete, stejně jako když se hodnotíte příliš tvrdě. Co se týče vaší duchovní cesty, bolest neznamená pokrok, ale mír ano.

 

My andělé vás dnes žádáme, abyste k sobě byli shovívaví. Chovejte se k sobě něžně, a to i tehdy, jedná-li se o vaše úkoly a cíle. Uvědomte si vždycky, jak reaguje kůň na láskyplnou péči a moudré vedení – a jak naproti tomu reaguje na tyranské zacházení. Nezasloužíte si i vy úctu, kterou projevujete jiné živé bytosti?

 

Vždyť neběžíte závod. Vaše cesta je krásná a užijete si ji mno­hem víc, pokud půjdete tempem, které vám dovolí všímat si lidí, květin, stromů, ptáků a jiných krásných detailů, které na ní po­tkáte. Radujte se z tohoto dne!

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Dnes se věnuji sobě a chovám se k sobě ve všech ohle­dech hezky. Respektuji se – protože vlídné zacházení zmůže mnoho.