Bůh vás tvořil dokonalé. Nemusíte usilovat o větší velkolepost, protože jste zcela bez chyby už nyní a v každém ohledu. Vaše zdraví, duchovnost, city, vztahy a životní poslání představují už teď ideál.

 

Jediný důvod, proč se možná na svůj život nedíváte tímto způ­sobem, by mohl být v tom, že hledáte chyby. A to, co hledáte, také vždycky najdete. V Božím světě je nedokonalost nemožná. Ale vy máte svobodnou vůli vidět a prožívat, co sami chcete.

 

Dnes hledejte v sobě, v druhých i ve všech situacích jen krásu. Všímejte si, jak zářivé světlo jako za úsvitu rozráží temnotu.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Dnes je mým záměrem vidět a cítit jen dokonalost všeho a všech. Čím více se této možnosti otvírám, tím více ji zažívám. Bůh mě stvořil bez chyb. Mé zdraví, finance, vztahy, profese a ………… jsou v tuto chvíli naprosto skvělé.