Ačkoli možná ještě nevidíte výsledky, vaše modlitby jsou vysly­šeny. Vesmír právě v zákulisí pracuje ve váš prospěch a usku­tečnění vašich přání je na spadnutí.

 

Vaším úkolem je zachovat si mezitím víru a řídit se svým vnitř­ním vedením. Zbytek je na Bohu a jeho andělech. Jsme šťastní, že vám můžeme pomáhat ve jménu lásky a vnitřního míru. Když vás povznáší pocit štěstí, stoupáme vzhůru spolu s vámi. Proto není divu, že pilně pracujeme na tom, abychom zvýšili vaši radost a pocit štěstí.

 

Boží vůle září jako sluneční paprsky a rozdává všem radostnou náladu. Vodíme vás po cestách lásky a vaše splněná přání před vámi raší jako květiny.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Všechny mé modlitby jsou vyslyšeny a splněny. Věřím, že právě v tuto chvíli na sebe berou reálnou formu. Odevzdávám všechny své obavy a strachy Bohu a an­dělům, protože důvěřuji Duchu, že se dokonale postará o všechny podrobnosti.