O štěstí nemusíte usilovat ani zápasit, protože je to přirozený stav vašeho bytí. Bůh je čirá radost a jako jeho děti s ním tento jeho rys sdílíte. Skleslí jste jen tehdy, když se odkloníte od světla a hledíte do iluzorní temnoty. Dívejte se dnes vstříc zářícímu Světlu. Soustřeďte se na Boha při všem, nač budete myslet, co budete říkat a co budete dělat. A uvědomte si, že všechno je dobře.

 

Štěstí je váš přirozený stav. I v tuto chvíli je vaše nitro pronik­nuto štěstím. Abyste si ho uvědomili a mohli se z něj těšit, buďte k sobě a k druhým prostě jen upřímní. Pokud nás požádáte o po­moc, my andělé vám k tomu dodáme odvahu a sílu.

 

Máte právo být šťastní, stejně jako všechny Boží děti. Boží vůlí je, aby byl každý šťastný, a naším úkolem je vás tomu naučit. Dovolte nám dnes, abychom vám pomohli cítit radost, která je vám vro­zená a představuje vaši duchovní podstatu.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Prožívám skutečné štěstí, nyní i vždycky. K sobě i k dru­hým přistupuji s upřímností. Když jsem sebou, cítím přiro­zený optimismus. Je pro mě bezpečné a dobré se radovat.