Vaše citlivost je dar, který vám dovoluje vnímat Boží vedení, cítit emoce vlastní i druhých, mít soucítění a respektovat pří­rodu. Važte si těchto svých vlastností, naši drazí.

 

Buďte ohleduplní ke své citlivosti a vyhýbejte se dnes hrubým energiím. My andělé vás budeme ochraňovat a řídit vaši cestu tak, abyste se vyhnuli negativním situacím a vztahům. Pomůžeme vám také ve volbě jídelníčku, ať už se týká jídla, nebo pití, aby i vaše strava vycházela vaší citlivosti vstříc.

 

Když se k sobě chováte s úctou a láskou, což si zasloužíte, vaše sebeúcta a sebeláska se automaticky zvýší. Důvěřujte tomu, že všechno, co cítíte, je požehnáním, a buďte za svůj dar citlivosti vděční.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Dar citlivosti je pro mě bezpečný a vnímám jej jako po­žehnání. Respektuji své pocity a něžně a láskyplně o sebe pečuji.