Naši drazí, pro to, aby vás naplnil vnitřní mír, nemusíte nic dělat, protože už ve vás je. Pokud ho právě teď necítíte, po­žádejte nás anděly, abychom vám pomohli.

 

Strach vás neudrží v bezpečí ani nevyřeší vaše problémy. Jen klidná mysl může jasně vnímat Boží hlas, který vás poklidně vede k řešení, jež hledáte.

 

Bez ohledu na danou situaci najdete vždy odpověď prostřed­nictvím vnitřního klidu. Dnes buďte objeviteli, zkoumajícími ni­tro. Nechť je vaším cílem vyrovnanost – nikoli jako to, co musíte teprve získat nebo si zasloužit, ale jako poklad, který jen čeká, až ho objevíte.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Právě v tuto chvíli v sobě cítím vyrovnanost. Bůh je mír a Božství je všude. Proto je klid Stvořitele přítomný i v mém nitru. Jsem v pohodě a dávám své mysli svolení, aby se ztišila. Volám si na pomoc anděly, aby mi pomohli se uvolnit a odpoutat.