Ve vašem nitru hoří světlo, které nemůže být nikdy uhašeno ani pošpiněno. Je čisté a jeho sílu určuje láska. I vřelé city, které vám dělají tak dobře, rozněcuje právě tato vnitřní jiskra.

 

Zastavte se na chvíli a zaměřte se na plamen ve svém nitru. Všimněte si jeho barvy, intenzity a velikosti. Vnímejte, co při pohledu na tento plamen cítí vaše tělo. Položte světlu jakoukoli otázku, která vás napadne, a přijměte jeho odpověď ve formě myšlenky, pocitu, slova nebo vizuální představy.

 

Tato záře představuje vaše spojení s Božstvím a vy jste těmi, kdo na ni dohlížejí. Pomocí svých myšlenek, emocí a dýchání můžete zvýšit její intenzitu i rozsah. Věnujte svou pozornost tomu, jak se cítíte, když se zjasňuje a zvětšuje. Lze v ní spálit zbytky starých bolestí a ran podobně jako ve spalovně. Proto vhoďte do plamene všechno, co nechcete, a staňte se svědky toho, jak se to proměňuje v palivo lásky.

 

Soustřeďte se během dne na světlo v nitru svém i druhých. Čím více se budete soustřeďovat na světlo, tím budete optimističtější.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Soustředím se na světlo ve svém nitru, cítím jeho teplo v břiše, v srdci i v mysli. Když je mi zima nebo cítím osamělost, stačí požádat toto světlo, aby zářilo jasněji. Vidím ho v sobě i v druhých a ono proměňuje můj život.