My andělé s vámi komunikujeme bez ustání, odpovídáme na vaše otázky a vedeme vás. Naše sdělení vnímáte jako emoce, vnuk­nutí, předtuchy, pocit vyvolávající husí kůži, sny, intuicí vnímaná slova a obrazy viděné vnitřním zrakem. Také vám posíláme opaku­jící se znamení ve fyzickém světě a chceme vás ujistit, že skutečně komunikujete s námi a že se skutečně jedná o naše vzkazy.

 

Mnoho našich sdělení je odpovědí na vaše modlitby a otázky, jak zlepšit svůj život. Často vás povzbuzujeme, abyste učinili kroky, které vám napomohou k většímu klidu a štěstí. To mnohdy znamená, že se věci změní, což je nakonec to, oč jste žádali ve své modlitbě.

 

Pokud se řídíte svým Božským vedením, není na změně nic ohro­žujícího. Všimněte si, že vás vždycky vedeme velmi metodicky a ra­díme vám postupovat krok za krokem. Je to jako při tanci, uděláte jeden krok a my vás poté navedeme k dalšímu. Pokud se pokusíte předběhnout hudbu vesmíru, můžete klopýtnout a upadnout. To pak není chyba melodie. Stane se to, protože jste vypadli z rytmu.

 

Dnes si udělejte čas na tiché rozjímání a snažte se vybavit si ja­kékoli opakující se myšlenky, nápady nebo pocity. Pokud vás tato znamení povzbudila k pozitivním změnám, pak se jedná o naše Božské vedení. Požádejte nás, abychom vám pomohli dané změny uskutečnit. Můžeme vám dodat odvahy, motivovat vás a pomoci vám ještě dalšími mnoha způsoby. Stačí, abyste nás o to požádali.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Všímám si opakovaných znamení, která mne vyzývají ke změnám vedoucím ke zlepšení mého života. Dovoluji si slyšet vzkazy svých andělů týkající se těchto změn. Žádám je, aby mi jasně ukázali směr, kterým mám dnes jít a který vede k naplňování mého životního poslání. Jejich vzka­zům dobře rozumím a jednám na základě jejich vedení.