V čem by se lišil váš život, kdybyste věděli, že všechno, co uděláte, je dokonalé, a že se nikdy nemůžete zmýlit? Byli byste klidnější a šli byste za svými sny s větším nadšením? Cítili byste se šťastnější a ve větším bezpečí?

 

My andělé bychom se s vámi chtěli podělit o duchovní pravdu: Nemůžete se dopustit omylu. Všechno, co uděláte, je v pořádku.

 

Z hlediska vesmíru platí, že všechno, co stvořil Bůh, je dokonalé, tedy včetně vás. Protože jste jen rozšířením Boha samotného, pak všechno, co děláte, je nutně bez chyby. Lidský úsudek může dospět k závěru, že jak Boží, tak lidské výtvory dokonalé nejsou, ale to nic nemění na duchovní skutečnosti, že tomu tak není. Lidský rozum často není schopen vnímat celkovou perspektivu, podle níž spolu všechno logicky souvisí.

 

Všechno, co děláte, pochází od Boha, protože existuje jen Bůh. Jak by mohlo být na Bohu něco chybného?

 

Dnes se uvolněte s vědomím, že všechna vaše rozhodnutí a činy jsou poznamenány zárukou Stvořitelovy dokonalosti. Všechny zkušenosti nakonec přinášejí růst, lásku, mír a uzdravení, takže se nemůžete dopustit chyby.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Dělám všechno správně. Své obavy, ze se nerozhoduji nebo nepostupuji správně, odevzdávám Bohu a andě­lům. Cítím spokojenost s tím, ze jsem, kdo jsem. Mám také dobrý pocit z toho, co dělám, protože se přijímám se vším všudy.