Během celého vašeho života stojíme po vašem boku a všechno prožíváme s vámi. V některých chvílích jste nás požádali o naši pomoc, kterou jsme vám velmi rádi poskytli. Jindy vám bylo pří­jemnější poradit si bez nás.

 

Ale vždycky jsme na vás byli pyšní. I v tuto chvíli jsme dojati, jak si stojíte za svou pravdou. Vyrostli jste, naučili jste mnohému, dávali jste a přijímali. Nemůžeme být více spokojeni.

Stůjte dnes zpříma a uvědomte si, že jste drahocennými by­tostmi. Zasloužíte si úctu jak ze své strany, tak i ze strany druhých. Pro svět jste požehnáním.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Cítím se dobře jako člověk, který je, kdo je, a zasloužím si úctu svoji i druhých. Mí andělé jsou na mě hrdí. Vážím si sebe za všechno, co dělám, i za to, kdo jsem.