Právě v rukou držíte klíče k bráně hojnosti. Představují je ote­vřené srdce a mysl, jež jsou připraveny přijímat. Schopnost přijímat vychází ze schopnosti vnímat možnosti a potenciál svůj, druhých i všech situací. Znamená to vnímat a zužitkovat Boží ideje, které vám my andělé předáváme, a také dovolit druhým, aby vám pomáhali.

 

Všechno, co potřebujete, je vaše, jen si o to musíte říct. Začněte jednoduše žádostí, kterou můžete přednést mnoha různými způ­soby: formou modlitby, pomocí afirmace, vizualizace a podobně. Na to, aby se věci daly do pohybu, je dobrá jakákoli metoda.

 

Další částí tohoto procesu je vaše vnímavost. Vesmír vám bude posílat vzkazy, aby vás dovedl k vašim vytouženým výsledkům, nebo vám přímo pošle to, oč žádáte. To vyžaduje připravenost a ochotu přijímat pomoc a dary.

 

Tím, že půjdete svou cestou, pomůžete mnoha lidem. Budete totiž inspirací pro všechny, kteří si potřebují připomínat, jak je dů­ležité žádat o pomoc a přijmout ji, když přijde.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Nyní jsou dveře hojnosti přede mnou dokořán, protože se otevírám univerzálnímu proudu prosperity. Žádám své anděly, aby mi pomohli. Když mi druzí nabízejí pomoc, s radostí ji přijímám.