Odevzdejte nám andělům všechny své obavy a starosti o své nejbližší a vězte, že jsou v úplném bezpečí. Střežíme je s neko­nečnou Boží láskou a moudrostí. I vaše láska zajišťuje jejich ochranu.

 

Nic nemůže ublížit bytosti, kterou stvořil Bůh, protože tato duše je věčně šťastná, zdravá a živá. Bdíme nad všemi, které mi­lujete, tak jak jste nás o to požádali vy i Bůh. Posíláme jim požeh­nání, vedeme je na jejich cestě, a tak jim pomáháme.

 

Pokračujte se svými krásnými modlitbami za zdraví, bezpečí a pohodu svých nejbližších. Důvěřujte tomu, že je o každého z nich v každém okamžiku postaráno a že jsou v bezpečí láskyplné Boží náruče.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Odevzdávám Bohu a andělům všechny své starosti a obavy týkající se mých nejbližších. Důvěřuji tomu, že nad nimi bdí Nebesa. Vím, že mé modlitby za jejich zdraví, štěstí a bezpečí jsou vždycky vyslyšeny.