Napadlo Vás někdy, že znamení andělů k nám někdy mohou přicházet v podobě čísel? Taková číselná znamení přicházejí k lidem ze všech různých stran. Nejběžněji si jich můžeme všimnout na hodinách, budovách, v telefonních číslech, v sumě na účtenkách, v emailech – v počtu odeslaných či přijatých a podobně.

Pokud si všimnete opakujících se čísel ve Vašem životě, pak zkuste zjistit, jaký vzkaz k Vám andělé vysílají. Síla číselných znamení je velká. Utěšují, pomáhají, vedou ke změnám v životech lidí a jejich blízkých. Radost z přijímání takovýchto vzkazů od andělů či z Vesmíru je největší, když je společná a velká. Andělské vzkazy můžeme obdržet také v dalších podobách, například ve formě barev, peříček,…

Andělské vzkazy v číslech

Andělská čísla často obsahují kombinaci dvou nebo i více čísel. Čísla kolem nás přináší poselství a na ledacos nás upozorňují, nebeská poselství jsou příležitostí k růstu a učí nás lépe pochopit životní lekce na naší cestě.

Každá kombinace čísel má specifický a jedinečný význam. Když uvidíte více čísel pohromadě, pak se nejlépe soustřeďte na to prostřední z nich nebo na to, které z nějakého důvodu nejvíce přitahuje Vaši pozornost. A jak je to významem jednotlivých čísel nebo číselných řad?

Andělská čísla – číselné řady v kombinaci s nulou

  • Nula nebo tři nuly v řadě jsou připomínkou toho, že jste sjednoceni s Bohem. Ve svém nitru byste měli cítit lásku svého Stvořitele. Nula symbolizuje uzavření kruhu, znamená, že určitá situace oběhla celý okruh.
  • Nula v kombinaci s číslovkou jedna, tedy např. 001, 010 symbolizuje, že jste vedeni mocnou božskou silou a andělé Vás nabádají ke změně svých myšlenek. Tato kombinace je odpovědí na Vaše modlitby. Andělé i Bůh ví, že řešení, jež hledáte, se rodí ve Vaší hlavě právě v těchto momentech. Požádejte Boha, aby vedl Vaše uvažování tím správným směrem a podpořil Vás.
  • Nula v kombinaci s dvojkou, tedy 002, 020 symbolizuje přítomnost Boha, neobávejte se toho, že Vás snad Bůh opustil. Není tomu tak, Stvořitel Vás hluboce miluje a připravuje novou fázi Vašeho života. Promlouvejte k němu, důvěřujte božskému načasování. Je možné, že někdy musejí teprve nastat ty správné okolnosti, abyste mohli dosáhnout svého vytouženého cíle. Pevně trvejte na svých myšlenkách, mějte pevnou víru a pak nic nemůže zabránit naplnění Vašeho snu.
  • Kombinace nul a trojek znamená, že byste se měli soustředit na to, zda neexistuje nějaká rada nebo doporučení z poslední doby, kterou jste ignorovali. Pokud ano, pak můžete mít pocit, že jste právě ve slepé uličce, poslouchejte Božské výzvy a podnikejte kroky, ke kterým jste nabádáni.
  • Kombinace nul a čtyřek je výzvou k uklidnění, andělé i Bůh Vás velmi milují. Na chvíli se zastavte, prožijte a uvědomte si tuto výzvu a lásku, je odpovědí na Vaše otázky a pomůže Vám s řešením problémů.
  • Kombinace pětky a nul, to je důležitý vzkaz, že změny ve Vašem životě jsou naprosto v pořádku a jsou darem od Boha, v souladu s Vaším vyšším já a božskými plány.
  • Šestky a nula přináší informaci o tom, že by bylo vhodné poněkud se přestat soustředit na materiální svět a hledat naplnění spíše skrze duchovní cestu.
  • Kombinace nul a sedmičky jsou povzbuzením a pochvalou. Bůh chce, abyste ve své skvělé práci pokračovali.
  • Kombinací nul a osmičky dostáváte vzkaz, že Vaše modlitby byly vyslyšeny a blíží se konec určité životní fáze.
  • Nuly a devítka, to je znamení, že náhody neexistují. Nedávná změna, ke které ve Vašem životě došlo, je v pořádku, bez obav vstupte do nové fáze Vašeho života.