264. Začněte uprostřed

Někdy váháte, než začnete pracovat na významném projektu protože nevíte, kde začít. Váš perfekcionismus vás natolik paralyzoval, že nejste schopni činu. My andělé vám navrhujeme, abyste do toho takříkajíc skočili rovnýma nohama. Začněte klidně uprostřed, na konci nebo kdekoli jinde. Hlavně začněte!

255. Vyměňte obavy za víru

Když se podíváte zpět do doby, kdy jste se něčeho obávali, uvidíte, že vaše obavy se nikdy nenaplnily. Skutečnost je ta­ková, že nikdy nebylo a nebude nic, co by stálo za to, aby vás kvůli tomu trápila úzkost, protože čas, energie a emoce, které investu­jete do obav, daleko překračují možnosti, do kterých by dané téma mohlo vyústit.

240. Vězte, že jste obklopeni láskou

Právě v tuto chvíli vás láskyplně objímají naše křídla. Prociťujte naši lásku ve svém srdci a oddejte se jí. Je důležité, abyste si takovou výživnou Božskou péči pravidelně dopřávali, a nabíjeli se tak. Dnes vám budeme posílat ještě více láskyplné energie. Aby se tak dělo, není nutné, abyste si toho byli vědomi, avšak určitě vás oblaží, kdykoli se rozhodnete se na naši energii naladit.

235. Odevzdejte nám své obavy

Abychom parafrázovali jednu z vašich vůdčích osobností na Zemi, není čeho se obávat, jen obav samotných. Tíha va­šich starostí zavírá vaše srdce vůči radosti a vaše neustálá nervo­zita týkající se vaší budoucnosti vás okrádá o radostné prožívání přítomného okamžiku. Obavy vysávají radost ze vztahů a cítíte se i vypadáte díky nim mnohem starší.

233. Hledejte Boha

Bůh je v nitru každého člověka, kterého ve svém životě potkáte, i když se vám to někdy může jevit opačně. Podobně jako zlatokop hledá zlato, tak i vy můžete hledat a objevit Boží energii v každém vztahu. Vaše touha nalézt takto Boha vás vybavuje světlem, které vám pomůže najít v každém člověku alespoň jednu dobrou vlastnost.

229. Mějte víru a trpělivost

Boží načasování znamená průnik všech příhodných okolností v jednom bodě. Mějte prosím trpělivost, než všechno dosáhne optimálních podmínek, tak aby mohlo dojít k manifestaci vašich přání neboli k jejich realizaci v hmotném světě. Nyní jen věřte, že vaše modlitby a afirmace byly vyslyšeny a jsou právě uskutečňo­vány. Jejich konečné naplnění je téměř na dosah ruky.

226. Zjednodušte svůj život

Odlehčit si od svých břemen znamená využít svého daru úsudku a rozhodnout se, který směr si pro sebe vyberete. Napětí vzniká tehdy, pokoušíte-li se jít několika směry najednou. To často pramení z obav z toho, jak na by na vaši volbu reagovali druzí, což zase pramení ze strachu, že by vás v případě nespoko­jenosti opustili. Samotným základem těchto úzkostí je hrůza, že vás opustil Bůh.

222. Uzdravte hněv

Když začne prchlivost ohrožovat posvátnost vašich vztahů, uvědomte si, že uprostřed vás stále zůstává láska. Hněv může být použit jako prostředek ke zvětšení strachu nebo lásky – zá­leží na vašem rozhodnutí. Pokud se na někoho zlobíte, stavíte tak vlastně kolem sebe stěny, abyste se chránili před city. Ale pokud zvolíte lásku, ta odstraňuje všechny bariéry a dovoluje vám, abyste se chovali k druhému poctivě a upřímně.

221. Požádejte nás o pomoc

My andělé vám opakovaně připomínáme, že jsme vám vždycky k dispozici, abychom vám se vším pomohli. Pomoci vám však můžeme pouze tehdy, když nás o to požádáte. Respektujeme vaši svobodnou vůli rozhodovat se a zpracovávat každý problém bez naší pomoci. Pokud však někdy máte pocit, že potřebujete po­moci, nezapomeňte, že jsme tady pro vás.

218. Radujte se z láskyplných myšlenek

Druzí lidé ve vašem životě jsou odrazem vás samých a zrcadlí vaši vlastní sebeúctu. Když se cítíte dobře, vaše vztahy jsou harmoničtější a šťastnější. Pokud se sebou nejste spokojeni, probí­hají podobně i vaše vztahy s druhými lidmi. Sami sebe často hod­notíte podle toho, co si o vás myslí nebo co o vás řeknou ostatní. Ale ve skutečnosti to funguje naopak, protože pokud si vážíte sami sebe, váží si vás i ostatní.

212. Říkejte slova, která léčí

My andělé jsme se už zmínili o tom, jakou mají slova energii, sílu a dopad. Dnes se zaměříme na jejich uzdravující moc. Toto sdělení jsme prostoupili obzvláště silnou dávkou léčivé ener­gie a vy ji nyní, při čtení těchto řádek, absorbujete. Začněte me­ditovat, nadechujte zhluboka tuto sílu do sebe. Vnímejte, jak vám posíláme lásku a podporu na všech možných úrovních.

211. Pokračujte

Dnešní den patří vašim prioritám – projektům a činnostem, o kterých sníte. Jakýkoli krok, který učiníte ve směru svých plánů, vaše vnitřní já velmi ocení. Když budete investovat čas do sebe, budete spokojení a plní života. Postačí i pouhých deset minut, abyste se cítili spokojenější.

206. Vězte, že nejste nikdy sami

My andělé jsme vždycky s vámi, vždy vidíme jen vaši dobrotu, vaše poslání a váš potenciál, a tak tomu bude vždycky. Jsme po vašem boku v každém okamžiku. Uvědomte si, že v nás máte spolehlivé přátele, protože naše láska vůči vám i naše uznání jsou neochvějné. Ať se děje cokoli, můžete s námi počítat. Rozumíme všem vašim motivacím a rozhodnutím. Milujeme a přijímáme vás takové, jací jste právě v tomto okamžiku.

203. Najděte rovnováhu

Důležitou součástí vašeho životního poslání je rozhodování, jak budete trávit svůj čas. Možná si říkáte, že s ohledem na to, kolik se vám nabízí možností, nebude jednoduché dosáhnout rovnováhy. Cítíte tlak a potřebu věnovat se pomoci druhým, a přitom slyšíte, jak vás vnitřní hlas vyzývá, abyste se věnovali sobě. Máte určité povinnosti, ale co vaše odpovědnost za vaši duši a duchovní cestu?

202. Zjistěte, co vás vášnivě zajímá, a věnujte se tomu

Jsou činnosti a témata, díky nimž vaše srdce zpívá radostí a které ve vás vyvolávají vášnivé zaujetí, protože se cítíte blíže svému po­slání. Objevíte je tak, že si budete všímat, která témata vás přita­hují nebo na která často myslíte. Stačí si je jen prakticky vyzkou­šet. Zda jde o vaši vášeň, poznáte okamžitě – podobně jako když se setkáte se svým osudovým partnerem.

201. Jasně se rozhodněte

Cesta k manifestaci neboli k uskutečnění vaší touhy začíná u dokonale jasného rozhodnutí týkajícího se toho, co chcete. Vaše manifestace budou nejasné, dokud si v sobě neučiníte pořádek a neurčíte si, co si skutečně přejete. Není možné se nerozhodnout nijak, protože nevybrat si nic je také rozhodnutí.

198. Dívejte se na sebe očima andělů

Váš názor na sebe samé je často filtrován vaším vlastním egem nebo egem někoho jiného. Avšak právě tato část lidské bytosti se bojí světla, a proto rozeznává pouze stíny. Pokud se tedy na sebe díváte přes brýle ega, uvidíte a ucítíte jen temnotu. Opravdu nezáleží na tom, co si o vás myslí druzí, protože vaši pravou duchovní podstatu nemůže změnit ničí názor.

Váš názor na sebe samé je často filtrován vaším vlastním egem nebo egem někoho jiného. Avšak právě tato část lidské bytosti se bojí světla, a proto rozeznává pouze stíny. Pokud se tedy na sebe díváte přes brýle ega, uvidíte a ucítíte jen temnotu. Opravdu nezáleží na tom, co si o vás myslí druzí, protože vaši pravou duchovní podstatu nemůže změnit ničí názor.

195. Všímejte si znamení shůry

My andělé s vámi neustále komunikujeme. Obvykle nás vnímáte prostřednictvím svého vnitřního hlasu nebo intuice, ale posíláme vám také znamení, abyste naším sdělením dobře rozuměli a důvěřovali jim. Ta vám pomohou uvěřit, že co zažíváte, není ani vaše fantazie ani náhoda. Proto si dnes všímejte znamení, která vám budeme posílat během dne.

191. Nechte se vést ke svému životnímu poslání

Často nás žádáte, abychom vám pomohli zjistit vaše životní poslání a poté pracovat na jeho dosažení. Čeká vás důležitý úkol, podobně jako vaše bratry a sestry na Zemi. Na tuto planetu nemůže nikdo přijít bez určitého úkolu. Podobně jako se každý hudebník v orchestru podílí na vytváření krásné hudby, je vaše účast potřebná k naplnění globálního poslání.

190. Těšte se z nekonečných zdrojů

Všechno, co potřebujete, je vám právě teď k dispozici. Vesmír je jako firma, která je schopna vám nabídnout cokoli, oč požádáte. Když se ve vás zrodí nějaká touha, firma začne vaši objednávku zpracovávat, pak ji zabalí a připraví k odeslání. Pokud budete o předmětu své touhy smýšlet i nadále stejně pozitivně (anebo pokud jej odevzdáte s vírou vesmíru), váš „balíček“ dorazí rychle. Pokud si to však rozmyslíte a budete se zabývat jiným, opačným přáním nebo pokud dostanete strach, že se vaše přání nesplní, pak se dodání opozdí.

188. Uvědomte si, jak jste úžasní

Každé přídavné jméno, které byste mohli použít k popisu Nebes, se vztahuje také na vás, protože jste byli stvořeni k Božímu obrazu. Jste obdařeni mocí, a to v tom smyslu, že můžete tvořit a přitahovat k sobě formy na základě svých slov, a tužeb. Jste stejně tvořiví, jako Ten, kdo vás stvořil. Jste zdraví a jste léčitelé – milující a milovaní – a navíc mnoho víte, umíte odpouštět, pečovat a tak dále.

183. Důvěřujte

Vesmír je bezpečným místem plným lásky. Láska je všude, kam se pohnete, naplňuje veškerý prostor kolem vás, bez ohledu na to, kam se vydáte. Čím více důkazů, že jste v bezpečí, hledáte, tím více jich najdete. My andělé nad vámi bdíme bez ustání, vedeme vás a ochraňujeme v každém okamžiku.

180. Uvědomte si, že vaše budoucnost je bezpečná

Když my andělé nahlížíme do vaší budoucnosti, vidíme tam mnoho uspokojujících, šťastných a významných okamžiků. Máte před sebou několik cest, po kterých se můžete vydat, a každá z nich vám nabídne jiný stupeň učení se. Abyste si vybrali cestu, která vám přinese nejvíce štěstí, zůstaňte v nepřetržité komunikaci s námi a neustále nám udělujte svolení, abychom vám mohli ve všem pomáhat.

172. Chraňte se

Váš svět je bezpečný a není důvod pro jakýkoli strach a obavy. Dnes bychom vám my andělé rádi řekli něco o používání štítu, nikoli však ve smyslu zbroje. Spíše se jedná o něco, co se podobá pláštěnce, kterou si člověk obleče, když jde ven a venku prší. A stejně jako si pláštěnku neoblékáte ve strachu, není ani nutné, abyste se báli, když se takto chráníte.

171. Očistěte se

Se zvyšující se citlivostí přichází i zodpovědnost zpracovávat energie, které jste do sebe absorbovali. Podobně jako se koupete, abyste zbavili své fyzické tělo špíny, je stejně nutné se očistit energeticky. A stejně jako existuje mnoho způsobů, jak se umýt fyzicky, existuje také mnoho metod, jak očistit své energetické tělo.

170. Vnímejte jemné energie

Dnes se budeme zabývat vaší citlivostí na jiné jemné energie. Pomalu přibližte svou ruku ke svému tělu a vnímejte, jaká síla z něj vyzařuje. Každý člověk, zvíře i místo šíří své vibrace. Ty vyvolávají pocity, které z lidí máte nebo které zachytíte jako určitou atmosféru, když vstoupíte do místnosti nebo jiného prostředí.

168. Všímejte si zvuků

Dnes budeme pracovat s nefyzickou energií zvuků, abychom zvýšili vaši vlastní energetickou frekvenci. Už jste si možná všimli, že jste na zvuky mnohem citlivější než ostatní, což je jeden z důsledků vaší zvyšující se energetické frekvence. Vaše zvýšená citlivost vám dovoluje slyšet hlasy nás andělů, stejně jako vám dovoluje vnímat, jak vás ovlivňují zvuky.