163. Požádejte o pomoc

Nejste nikdy sami, zvláště pak nejste sami v době, kdy potřebujete pomoc. Cítíte-li se osamoceni nebo jste-li smutní, my andělé jsme vám ještě blíž. Jsme vám totiž neustále nablízku, připraveni vám kdykoli pomoci, když nás o to požádáte. Někdy však na naši přítomnost zapomínáte a snažíte se věci zvládnout úplně sami.

162. Dívejte se na všechny jako na zdravé

Váš pohled na zdraví lidí, kteří vás obklopují, má na vás stejný dopad jako vaše myšlenky týkající se prosperity. To znamená, že to, jak vidíte tělesnou i duševní pohodu druhých, ovlivňuje i váš zdravotní stav. Pokud považujete lidi za kypící zdravím, vitální a dokonalé, pak toto vnímání ozařuje také vaše vlastní fyzické tělo. Když se na ostatní díváte tímto způsobem, darujete si tak zdraví.

157. Důvěřujte Božímu načasování

Aby mohla být vaše modlitba vyslyšena, je často nutná řada akcí a reakcí, zvláště v případě, týká-li se věc více lidí. Tomuto fenoménu se říká „Božské načasování“ a podobá se fázím, které jsou nutné k tomu, aby vyklíčilo semínko. Ano, tento proces se do určité míry dá urychlit, ale přesto existuje jak pro modlitby, tak pro rostliny inkubační doba, než se objeví v materiální formě.

155. Přijměte nebeskou lásku

Boží láska k vám je tak hluboká, že se nedá vyjádřit slovy. Abyste si udělali alespoň malou představu o tom, jak jste milováni, pokuste se představit si všeobjímající energii, která nemá hranic. Na Nebesích je každá myšlenka týkající se vaší osoby pozitivní, protože Bůh vidí jen vaši velkolepost a vaše Božství a raduje se z vaší dokonalosti.

154. Uvědomte si, že jste našli, co jste hledali

Všechno, po čem toužíte, už jste našli v tom okamžiku, kdy jste na to pomysleli. Vaše přání předávají vesmíru vzkazy podobně, jako když si něco objednáte přes internet. Když si objednáte nějaký produkt, věříte, že vám bude doručen co nejrychleji, a podobně to je i s vašimi myšlenkami: každá z nich velmi rychle vytváří svůj zrcadlový obraz v realitě.

153. Dovolte svým andělům, aby vám pomohli

Téma svobodné vůle jsme my andělé s vámi probírali nedávno. Vysvětlili jsme vám, jak a proč nás musíte požádat o pomoc, než vám ji můžeme poskytnout. Pamatujte si, že vítáme vaše neustálé prosby o naši pomoc, a proto se nikdy neobávejte, že byste nás příliš zatěžovali. Jsme bytosti, jejichž posláním je komunikovat a sloužit, a oddáváme se pouze těmto aktivitám.

137. Vyjděte si do přírody

My andělé vám radíme, abyste trávili čas venku na čerstvém vzduchu mezi stromy, rostlinami a ptáky. Vnímáme doslova terapeutické účinky, který má takový pobyt na vaše tělo, mysl a duši. Slyšeli jste naše slova a cítíte potřebu rozmlouvat s přírodou. Dnes vám to pomůžeme uskutečnit. Bez ohledu na to, co jste si už naplánovali, vybízíme vás, abyste dnes strávili nějaký čas v přírodě. Pokud žijete nebo pracujete ve městě, i tam existují parky, stromy a tráva.

136. Poděkujte

Slovo „děkuji“ je základní složkou receptu na dobré zdraví, vnitřní mír a také manifestaci všeho, po čem toužíte. Pokud toto slovo vyslovíte, pomyslíte si ho nebo je napíšete, okamžitě se zvýší úroveň vaší energie. Proto během dne děkujte co nejvíce. Říkejte slovo „děkuji“ v duchu, nahlas nebo je jen zašeptejte – zkrátka jak to budete cítit.

130. Nesuďte

Soudit znamená rozdělovat věci pomocí slov do různých kategorií – je to metoda, kterou vaše ego užívá ke zjednodušení. Vaše vyšší já naopak používá systém rozlišování, které je založeno na vnímání pocitů přitahování a odpuzování ve vztahu k energiím daného člověka, věci i situace.

129. Dokončete projekt

Představte si, jak je příjemné dotáhnout nějaký projekt do konce. Který váš úkol vám vyvstal před očima jako první? Udělejte si dnes čas na to, abyste danou věc dokončili. Vaše vnitřní já se usmívá radostí, když se věnujete jeho prioritám. Za to, že vybraný úkol dokončíte, se odměňte a uvědomte si, že jste schopni udělat cokoli, pro co se rozhodnete.

119. Skončete s nervozitou

Slovo „nervózní“ naznačuje, že s vašimi nervy není něco v pořádku. Na druhé straně to znamená, že máte zdravou smyslovou soustavu, která však pracuje přes čas. Když zažíváte tuto emoci, jste jako divoký pták, který se z úzkostí schovává před dravci, to jest, cítíte se jako kořist a jste neustále ve střehu kvůli svému bezpečí.

118. Uzdravte své nejistoty

Občas si nejste jisti svou hodnotou a pochybujete o tom, zda si zasloužíte lásku. Máte strach, že vás nikdo nemá rád, nebo dokonce, že vás má rád, a cítíte se sami. To jsou okamžiky, kdy vám stojíme nejblíže a zaštiťujeme vás před vašimi vlastními bolestnými emocemi. Pokud bychom dovolili, aby vás tyto energie obklopily, vyvolaly by zraňující situace, které jste si vědomě nevybrali.

116. Zapalte si svíčku

Existuje mnoho důvodů, proč se svíčky používaly během duchovních obřadů už od dávných věků. Jejich světlo pozvedá energii a smysly všech, kteří je vidí. Navíc jejich světlo je mnohem bližší přirozenému slunečnímu světlu než umělé osvětlení používané ve většině domovů a kanceláří. To je jeden z důvodů, proč pohled na svíčku dodává člověku energii, téměř podobně jako pobyt venku za jasného slunečního dne.

115. Nespěchejte

Už jste si tak zvykli spěchat, abyste stihli splnit všechny své povinnosti, že se rychlé tempo téměř stalo vaším hluboko zakořeněným zvykem. Ale sprintování od jednoho úkolu ke druhému ještě nikomu nic nepřineslo, a už vůbec ne klidnou duši. Naopak, spěch vás nutí, abyste se soustředili na budoucnost, namísto abyste si naplno užívali přítomného okamžiku.

114. Uzdravte neshody

Každý nemusí souhlasit s vašimi rozhodnutími nebo způsobem, jakým řešíte věci. Když máte s někým nedorozumění, můžete být smutní, zlobit se, cítit se zmatení nebo to pociťovat jako zradu. Pravděpodobně si kladete otázku, proč ta osoba myslí tak naprosto rozdílným způsobem než vy. Můžete dokonce zpochybňovat své vlastní rozhodnutí a říkat si, jestli náhodou neměla pravdu.

106. Vězte, že vám dokonale rozumíme

Někdy můžete mít pocit, že vám lidé nerozumějí. Dokonce si možná někdy kladete otázku, jestli si rozumíte vy sami! My andělé vám rozumíme. Známe vaše nejhlubší city a myšlenky a ctíme všechno, čím si právě procházíte. Stojíme při vás, abychom vás podpořili, připraveni podat vám pomocnou ruku, kdykoli nás o to požádáte. Vězte, že si vážíme každé části vaší bytosti, od nejtemnějšího stínu až po nejzářivější světlo, protože z našeho pohledu jste naprosto a dokonale hodni lásky.

104. Vysílejte lásku svým svalům

Možná, že teď máte v těle napětí, aniž si to uvědomujete. My andělé vás na něj upozorňujeme, abyste ho mohli uvolnit. Udělejte si chvíli na to, abyste svou pozorností oskenovali své tělo, a našli tak místa, kde se tenze nachází. Pak se zeptejte svých svalů, co se vám tím snaží říci. Jejich odpověď pravděpodobně uslyšíte, ucítíte nebo si ji pomyslíte. Zkuste se od nich dozvědět, proč jsou napjaté.

102. Obdarujte se

Proč byste měli čekat na zvláštní příležitost k tomu, abyste si mohli dát dárek? Odměnu naopak nejvíc potřebujete během obyčejných dnů. Dárek, kterým se dnes obdarujete, nemusí být ani drahý ani rafinovaný, může být i zdarma. Vaše srdce však nad ním musí plesat radostí.

101. Zvolte si štěstí

Štěstí je stav bytí, který si sami vytváříte. Je to volba, která vychází z vašeho nitra, bez ohledu na to, co se děje kolem vás. Dejte si dnes tento terapeutický dárek. Štěstí je totiž emoce, která má schopnost rozřešit krize, uzdravit nemoc, napravit nedorozumění a přivolat nové příležitosti.

100. Smějte se

To, jak zní smích, se z pozemských zvuků nejvíce podobá nebeské „hudbě sfér“. Jeho nejčistší energie vysílá vaši niternou radost do světa, a to má dalekosáhlý účinek. Váš smích léčí a uzdravuje vás, stejně jako všechny ostatní, kdo ho slyší nebo pociťují jeho sílu. Pozvedá totiž energii v místnosti, kterou se rozléhá. Ať jde o tiché chichotání nebo hlasitý, hurónský smích, jeho moc je veliká.

92. Dnes pište

Psané slovo je úžasný prostředek k sebevyjádření, učení sebe i ostatních. Je to také způsob, jak navázat spojení s Nebesy prostřednictvím informací přicházejících z Božských sfér. Pravděpodobně jste měli během života mnohokrát pocit, že psaní je součástí vaší přirozenosti a životního poslání. Proto si dnes najděte čas, sedněte si a vezměte do ruky pero.  …

90. Odpusťte zlobu

Jestliže vám něčí chování způsobí bolest, můžete vůči této osobě začít pociťovat zlobu nebo zášť. Ale tím jen zraňujete sami sebe, protože tato emoce vás obírá o energii, o chuť do života i o výkonnost. Jakákoli nelaskavá slova nebo skutky, které proti vám namíří druhá osoba, jsou jen odrazem toho, jaká je tato osoba. Její chování vůči vám nevypovídá nic o tom, jací jste ve skutečnosti vy.

85. Jděte na procházku

Když si vyjdete na procházku, stane se něco magického. Vaše mysl se uvolní, napětí se zmenší a začnete si všímat svého okolí. Samotný akt chůze je meditací v pohybu, která vám pomáhá naslouchat vašemu myšlení. Když se procházíte s některým z přátel, působí navíc terapeuticky i váš hovor. Na konci se cítíte osvěžení, zregenerovaní a vděční za to, že jste využili příležitosti něco pro sebe udělat.

80. Zbavte se svých strachů

Všechny strachy jsou založeny na přesvědčení, že jste izolovaní a osamocení. Možná se obáváte, že něco nemůžete udělat nebo že nemůžete dosáhnout toho, co byste rádi, ale vaše obavy jsou založeny na falešných představách. Jste věčně propojeni s Bohem, anděly a ostatními lidmi. Nikdo není nikdy sám. Vždycky máte po svém boku mocné spojence, kteří jsou připraveni vám pomoci, kdykoli je o to požádáte.

79. Všímejte si svých myšlenek

My andělé jsme tady, abychom vás přivedli k odpovědím na vaše modlitby. Ale my sami nemůžeme vaše přání uskutečnit. Naprosto nutná je vaše spolupráce. Pokud nás o něco požádáte, ale současně máte obavy, zda se vaše přání splní, nemůžeme vaše přání splnit. Vaše strachy totiž vytvářejí bariéry, které zabraňují naplnění vašich modliteb.

78. Projevujte své city tvůrčím způsobem

Vaše city jsou čistá energie, jako sluneční paprsky. Také touží se projevit a rozprostřít. Potlačované pocity vytvářejí fyzické stavy, jako je únava, podrážděnost a závislost. Proto se dnes se svými pocity spřátelte. Ctěte je všechny, i ty, které vám vadí, a uvědomte si, že každý z nich má Božský důvod své existence. Pokud se všemi svými pocity a city soucítíte a respektujete je, můžete čerpat z jejich síly.

76. Představujte si, že se vaše přání již plní!

Nemusíte o nic usilovat, nic násilně prosazovat ani o nic bojovat. Energie přílišného úsilí od vás může naopak to dobré odehnat, zatímco síla, kterou má vděčnost, k vám pozitivní věci přitahuje. Můžete dosáhnout velmi mnoho jednoduše tím, že si v nitru budete udržovat pocit vděčnosti za to, že vaše přání už vám bylo splněno. Nezbývejte se tím, jakou formou se váš sen splní. Prostě si představujte, že už se splnil. Čím více prožitku, vášně a zápalu do své vděčnosti dáte, tím rychleji se vaše touhy stanou skutečností.

75. Naslouchejte moudrosti svého těla

Na chvíli se zastavte a všímejte si pocitů svého těla. Pozorujte jednotlivé části svého těla, zaměřte se na ty, které jsou uvolněné, a pak na ty, které trpí napětím. Zůstaňte přitom vnitřně tiší a soustředění. Pak se zhluboka nadechněte a představte si, že vaše plíce se naplňují uzdravujícím světlem. Při výdechu nasměrujte svou energii a dech do míst, kde ve svém těle vnímáte napětí.

74. Překvapte někoho

Tak jako máte rádi příjemná překvapení vy, i druhé potěší něco neočekávaného. Už když si plánujete, že někoho obdarujete, jde o akt lásky, který dává oběma stranám sílu: dostanete nápad, jak toho druhého potěšíte, pak trávíte čas zařizováním potřebných věcí a poté se radujete, když prožíváte radost spolu s obdarovaným. Neocenitelná jsou i spontánní překvapení, jako je srdečná pochvala nebo nečekaná nabídka pomoci.

72. Zpomalte

Když se snažíte do skříně nacpat příliš mnoho věcí, začnete být nervózní. Totéž platí, pokud si dáte příliš mnoho úkolů. Když chcete zvládnout potenciální problémy, musíte zvýšit tempo a soustředit se na to, abyste všechno vůbec zvládli, místo abyste si své aktivity užívali.

70. Zasaďte semínko

Rostlina je úžasným symbolem vašeho života! To, jak malá sazenička raší v půdě a proráží skrze ni nahoru, aby dosáhla světla, odráží v mnoha aspektech váš vlastní vývoj. Proto vás dnes vyzýváme, abyste zasadili semínko, a to doslova. Kupte si je na trhu nebo použijte čerstvé semínko z nějakého ovoce či zeleniny. Než vložíte semínko do země, soustřeďte se na nějaký svůj nový projekt, na kterém chcete začít pracovat. Držte semínko v ruce a přitom je naplňte modlitbami za sebe i za rostlinu. Pak je slavnostně vložte do země.

69. Dovolte, ať to přijde

Namísto abyste za uskutečnění svých tužeb s námahou bojovali, uvolněte se a dejte věcem možnost, aby za vámi přišly samy. Nemusíte se příliš namáhat, abyste našli, co hledáte. Stačí si jen jasně představit, že už jste dosáhli svého cíle, a věřit, že to, po čem toužíte, k vám přijde snadno a bez úsilí. Pak se už jen řiďte vedením, kterého se vám dostane.