67. Ukliďte si nepořádek

Vaše vnitřní nutkání udržovat pořádek vychází z vašeho vrozeného povědomí o toku energie. Jistě cítíte ten rozdíl, jste-li v místnosti, kde je pořádek, nebo naopak někde, kde je nepořádek. Určitě vnímáte, jak vás ovlivňuje nepořádek ve skříni, na pracovním stole, v garáži, na policích nebo kdekoli jinde. Pokud dá člověk svému prostředí řád a strukturu, očistí tak i svůj myšlenkový proces, protože ty nejjednodušší činnosti, jako je obléci se, najít klíče nebo si připravit něco k jídlu, pro něj najednou přestává být nikdy nekončící bitvou.

66. Tancujte

Když se pohybujete, nezvyšujete pouze svůj srdeční tep. Zvedne se vám také nálada a stoupne vám hladina energie. Začnete se cítit živější a hravější. A s vnitřní pohodou roste i vaše vnitřní moc. Tato síla, která je vám vlastní a jíž je obdařen každý člověk, vám pomáhá vědomě uskutečňovat vaše sny.

64. Uznejte génia, který se ve vás skrývá

Máte v sobě génia – moudré a vědoucí já, které se rádo učí něčemu novému a vyučuje druhé a které se raduje z intelektuálních podnětů. Dnes se zaměřte na péči o tuto bytost, jež se ve vás tají. Dejte si dnes za úkol naučit se něco nového, jako například nové slovo, dovednost, písničku nebo nějakou techniku. Pogratulujte si k této zkušenosti, vnímejte radost, kterou má génius skrytý ve vás, a uvědomte si, že nositeli této geniality jste vy!

63. Užijte si Den lásky

Dnes je Den lásky! Dnešní den jsme my andělé zasvětili právě tomuto citu. Abyste tuto příležitost náležitě oslavili, soustřeďte se dnes na to, že budete láskyplní. Všímejte si, když vám někdo projeví náklonnost, řekněte svým přátelům a své rodině, že je máte rádi, a buďte laskaví k sobě i k druhým.

61. Protáhněte se

Dnes spolu budeme pracovat na tom, abyste se pořádně protáhli, a tím se otevřeli příjemným informacím, pocitům a aktivitám. Budeme se soustředit na protahování vašeho těla v pravidelných intervalech, ale také na „protahování“ vaší představivosti! Protáhnete-li se, dosáhnete dál, což je pobídkou k tomu, abyste dosáhli nových úrovní jak ve zkušenostech, tak co se týká energií. Protahování také naruší vaši každodenní rutinu, a pomůže vám tak dospět k neotřelým nápadům.

60. Modlete se

Modlitba znamená rozmlouvat s Božstvím prostřednictvím dialogu. Je to způsob, jak můžete duchovnímu světu říci o svých nadějích, snech a přáních, s nimiž vám my andělé moc rádi pomáháme. Nemusíte nám říkat, po čem toužíte, protože je to zjevné všem, kdo jsou na vás napojeni. Nicméně, Boží zákon přikazuje, že nám musíte dát znamení, že chcete, abychom k vám přišli a že si přejete naši pomoc. Čekáme pouze na váš pokyn.

59. Meditujte

Přistupujte k meditaci uvolněně a berte ji jako radostný únik. Přirozeně ji praktikujete v okamžicích, kdy se oddáváte dennímu snění nebo se nacházíte ve stavu jasného vědomí. Nedělejte si starosti s pravidly, aby se z meditace nestala dřina. Namísto toho dejte své mysli a svému tělu prostor, aby se zklidnily – to je meditace. Je to doba, kdy se vaše mysl zcela spojí s vaším nebeským domovem. Představte si to, jako když auto tankuje benzín – podobně k vám přichází energie, nápady a klid.

58. Dejte své představivosti volnost

Vnitřní svět vaší představivosti je jako průzračné hluboké jezero napájené vašimi emocemi, fyzickými pocity, zážitky a myšlenkami. Tady se setkávají všechny vaše reakce. Možná jste slyšeli pohrdavé názory na představivost, které ji nazývaly „bezcennou“ nebo „mimo realitu“. Ale představivost je vaše centrála, která zajišťuje vaše spojení s Bohem a která vám dovoluje, abyste se vydali na daleké cesty oproštěné od fyzických smyslů a objevovali jiné sféry. Vaše představivost je schopna sloučit na první pohled neslučitelné a nelogické a vytvořit z těchto prvků něco nového.

57. Uvědomte si, že už jste vyhráli

Když vidíte reklamu, která říká, že jste možná vyhráli jackpot, vaše tělo ožije vzrušením. Ale ta slova jsou pravdivá: opravdu jste už vyhráli! Každá cena, kterou byste mohli ve svém životě vyhrát, je vaše, takže už nemusíte dál hledat. Už jste výherci a nárok na cenu můžete uplatnit afirmacemi, pozitivním myšlením a emocemi. Představte si, jaké to je plavat v moři svých splněných přání. Tento pocit si pak udržujte – spolu s vděčností – a stane se tak.

56. Vzdejte se svých starostí

Vaše starosti jsou příliš těžké na to, abyste je nesli sami. Představte si před sebou velké bílé hedvábné prostěradlo a položte na ně všechny své starosti. Pak ho zabalte a odevzdejte nám ho. Až se tak stane, všimněte si, jak se cítíte lehce. My vaše starosti odneseme do nebes. Jakmile dosáhnou vyšší úrovně bytí, váš pohled se rozjasní. Tato nová perspektiva vám umožní myslet jasně a tvůrčím způsobem, díky čemuž budete do svého života moci vnést všechno to dobré, po kterém toužíte.

55. Naslouchejte našim vzkazům

My andělé odpovídáme na všechny vaše otázky a reagujeme na všechny vaše modlitby. Obyčejně s vámi komunikujeme tiše pomocí energie, kterou vnímáte jako pocity. Pokud ale zjistíte, že naše sdělení nevnímáte, doručíme vám je jiným, méně éterickým způsobem. Dnes s vámi budeme komunikovat prostřednictvím fyzického světa. Všímejte si významu skrytého v tom, co vám lidé sdělují při rozhovoru, nebo v písních, které někde zaslechnete. To, že informace pocházejí od nás, poznáte podle toho, že vaše srdce bude s naším sdělením souznít.

54. Změňte své každodenní návyky

Všechno dnes tvůrčím způsobem pozměňte a bavte se při tom. Změňte svůj obvyklý rozvrh, své stravovací návyky a také způsob, jak věci děláte. Možná si budete připadat rozpačitě, když budete zkoušet něco nového, ale pocítíte také radost z toho, že objevujete nový způsob života. Pravděpodobně se k některým pohodlným návykům vrátíte, ale nejspíše si také ponecháte něco z toho, co jste vyzkoušeli dnes. Jinými slovy, díky tomu, že budete trochu experimentovat, možná objevíte úžasné nové možnosti, jak změnit svůj život.

53. Zjednodušujte

Jmenujte jednu věc, kterou byste ve vašem životě rádi změnili, aby nebyl tolik komplikovaný. Všimněte si první myšlenky, která vám přijde na mysl, a uvědomte si, že my andělé vám můžeme pomoci v tom, aby se vaše přání stalo skutečností. Můžete mít skutečně mnohem jednodušší život, a přesto dostát svým finančním povinnostem, zatímco si budete plnit svá přání.

47. Poděkujte vesmíru

Vesmír je nekonečnou energií Božství, kterou každá forma života ještě umocňuje. I vy jste jejím projevem a současně dokonalým odrazem Božího světla. Vaše vděčnost má stejnou vlnovou délku, jakou pulzuje vesmír, což vás s tímto proudem spojuje a současně zajišťuje, že budete mít další zkušenosti, které budou vaši vděčnost podněcovat.

46. Přivolejte si archanděla Rafaela

Vzhledem k tomu, že Rafael se zaměřuje na léčení, jeho energie uzdravuje. Můžete se také zaměřit tímto způsobem, podobně jako všichni, kdo chtějí svou přítomností působit terapeuticky. Stačí pouze toto své přání každý den opakovat a denně se modlit, abyste mohli být zprostředkovateli léčivé energie pro druhé, a stane se tak. Protože to, oč žádáte ve svých modlitbách a po čem toužíte, se projevuje ve vašem energetickém poli a následně i ve zkušenostech. To je základ všeho léčení.

45. Otevřete své srdce

Byli jste stvořeni z lásky naším milujícím Stvořitelem. Všechno, co se týká vaší bytosti, vychází z lásky. Pokud ji cítíte, znamená to, že jste si vědomi sebe samých. S Bohem se setkáváte právě ve chvílích, kdy cítíte lásku. Abyste ji mohli cítit, musíte otevřít své srdce, což se vám může zdát těžké nebo nebezpečné, pokud jste je uzavřeli, abyste se chránili před citovou bolestí.

44. Přivolejte si archanděla Michaela

Všichni andělé jsou mocní, podobně jako všichni lidé, avšak archanděl Michael je uctíván jako obzvláště mocný, protože se rozhodl, že bude zářit čistým světlem a odrážet tak obrovskou moc Stvořitelovu. Jeho poslání je stejně velké jako jeho postava. Propůjčí vám svou sílu ve chvílích, kdy vám došla vaše vlastní. Jeho hluboká láska vás obklopí jako ochranný plášť a zaštítí vás proti všem zhmotnělým projevům vašeho strachu.

43. Desátek

Energie této planety má dvě složky, které se dají jednoduše popsat jako dávání a přijímání. Síla dávání je nádherná už na pohled, protože se při ní šíří vaše světlo a jeho záře je jasnější a intenzivnější. Když dáváte, je to s vaším vyzařováním podobné, jako kdybyste přiložili do ohně, který se pak rozhoří intenzivněji. Síla přijímání má chladnější energii, přesto na pohled stejně krásnou. Připomíná modré světlo na sněhu a ledu.

42. Oddávejte se velkým snům

Místem, kde vznikají vaše budoucí zkušenosti, je vaše představivost. Jste jako kuchař, který rozhoduje, co přidá do jídla, jež připravuje, bez ohledu na to, jaké jsou vnější vlivy nebo okolnosti. Co byste rádi ve své mysli uvařili? Vaše rozhodnutí přímo rozhodne o vaší budoucnosti. Je samozřejmé, že byste dali přednost šťastným koncům, ale chápete skutečně, že si je můžete zajistit?

41. Dýchejte zhluboka

Dech je mostem spojujícím svět duchovní a fyzický. Vaše dýchání přináší duchovní výživu vašemu fyzickému tělu, které pak vyživuje duši, mysl a tělo. Zhluboka dýchat je podobné, jako kdybyste si vzali dovolenou. Začněte si všímat, jak dýcháte, a hned teď začněte dýchat zhluboka. Mezi nádechem a výdechem dělejte přestávku a vychutnávejte si, jak je vzduch lahodný.

40. Zkuste své štěstí

Jaké je vaše tajné přání, které byste rádi proměnili ve skutečnost? Možná se bojíte zklamání, a proto váháte přiznat si svou nejniternější touhu nebo začít podnikat kroky k jejímu naplnění. Naši drazí, podporujeme vás i vaše usilování. Zkuste své štěstí a dovolte si snít. Představujte si, že vaše touha se stala skutečností a udělejte něco, čím byste tomu napomohli.

39. Věřte, že si ve svém životě zasloužíte jen dobré

Jste milováni stejně jako všichni Boží tvorové. Někdy vám však připadá, jako byste měli nižší hodnotu než ostatní lidé. Tyto pocity jsou ozvěnou vašeho strachu a nejsou založeny na pravdě. Skutečností je, že Bůh si pro vás přeje jen to nejlepší, podobně jako si každý rodič přeje to nejlepší pro své dítě. Zasloužíte si dobré věci stejně, jako si každý jiný člověk zaslouží podporu, lásku a péči.

38. Radujte se z nových přátelství

My andělé jsme vašimi společníky, protože známe vaše překrásné vlastnosti. Také mnoho lidí by se s vámi chtělo seznámit a navázalo s vámi přátelství. Abyste přitáhli úžasné známé, rozvíjejte a projevujte to, co byste si přáli, aby měli vaši přátelé. Používejte pozitivních a povzbudivých slov, která lidé kolem vás vnímají jako příjemná. Pokud chcete mít přátele, buďte přáteli pro druhé.

37. Všímejte si krásy

V každém okamžiku je ve vás i kolem vás nekonečná krása! Má v sobě obrovskou sílu, na kterou se můžete napojit a mít z ní prospěch. Jakmile si krásy všimnete, okamžitě vám předá svou energii. Krásu najdete v barvách přírody, ve své komunikaci s druhými lidmi a nebo v lidských výtvorech. Krásu však můžete spatřit také v tom, jak se zkušenosti stejného typu synchronně objevují ve stejnou dobu, abyste mohli vnímat Boží řád ve všem, co se vám děje.

34. Vězte, že andělé jsou tady

Nebesa nejsou kdesi daleko. Je to dimenze, která existuje všude kolem vás. Proto někdy cítíte naši přítomnost nebo vidíte důkazy, že jsme u vás. Pohybujeme se spolu s vámi a stojíme vždy po vašem boku. Ačkoli bychom nikdy nezasáhli do vaší svobodné vůle, jsme připraveni vám v každém okamžiku pomoci. Jediné, co je k naší pomoci zapotřebí, je říci si o ni.

33. Vyleštěte drahokamy obsažené ve vašich myšlenkách

Ve všem, co děláte, se vám dostává věčné nebeské podpory. Možná to někdy necítíte a říkáte si, že jste na všechno sami. Možná máte někdy pocit, že vás nebesa opustila a že vaše modlitby zůstaly nevyslyšeny. Ale proud univerzální energie neustále zobrazuje vaše myšlenky a pocity. Mnohokrát přihlížíme, jak činíte rozhodnutí, která bychom vám nedoporučovali, nicméně vaše svobodná vůle určuje, že musíte dostat všechno, nač jen pomyslíte. Je tomu tak proto, že jste stvořitelé a neustále vytváříte to, čím se v myšlenkách zabýváte.

28. Rozlučte se s pocity viny

Pocity viny vznikají, když se obviňujete za nějakou negativní situaci. Pocit viny je nejen těžkým břemenem, ale navíc je nezdravý a nic neřeší. Pocity viny se naprosto liší od zodpovědnosti: v pocitech viny je obsažen hněv, stud, obviňování a odsuzování, kdežto zodpovědnost je spojena s láskou, sdílením a pozitivním jednáním.

11. Nechte to být

Pokud se snažíte mít situace nebo lidi (včetně sebe) pod kontrolou, jedná se jen o záminku strachu a nedůvěry. Když se tato potřeba projeví u vás nebo u někoho jiného, mějte soucítění. Uvědomte si, že vy nebo druhá osoba jen potřebujete ujištění, že vesmír je místo, kterému vládne řád a jemuž můžete důvěřovat.

10. Odpoutejte se s láskou

Dnes s vámi chceme pracovat na tom, abyste se vzdali svých tužeb. Někteří lidé si myslí, že vzdát se něčeho odpovídá stavu apatie, a že pokud se něčeho vzdají, znamená to, že už po tom netouží. Ve skutečnosti je to právě naopak: čím více po něčem toužíte, tím důležitější je odevzdat svůj sen vesmíru. Jinak ve vás může vaše tužba vyvolat vlnu úzkosti, která váš sen zbaví veškeré energie, jež je nutná k jejímu uskutečnění.

9. Zapomeňte na čas

Skutečnost, že měříme čas, nám na fyzické úrovni umožňuje přesnou interakci. Na nefyzických úrovních má však měření času opačný účinek. Kdykoli se vaše duše cítí na pozemské úrovni přesycená, cestuje v čase do obrovských vzdáleností. V takových okamžicích se nudíte nebo jste roztržití, protože vaše duše se právě vrací z nesmírné dálky.

7. Buďte k druhým upřímní

Slovo upřímnost v sobě obsahuje pojem přímosti a přímočarosti, která znamená směřování k jádru věci. Jeho synonymem by mohl být i pojem otevřenost. To vše jsou v zásadě velice kladné vlastnosti, protože otevřený přístup – či otevření přístupu – k jádru věcí je něco, co nám prospívá. S tím souvisí skutečnost, že upřímnost má pozitivní a uzdravující energii.

3. Zasvěťte tento den

Můžete určit tón svého dne tím, že ho zasvětíte specifickému záměru, lekci nebo tématu, s nímž byste chtěli získat zkušenosti. Můžete se dnes například věnovat tomu, že budete mít vřelé a láskyplné vztahy, nebo že se budete soustřeďovat na to, abyste viděli krásu nejen ve svém nitru, ale i v nitru ostatních a v každé situaci.

2. Dělejte si časté přestávky

Úzkost vyvolává neklid, který vám znemožňuje se soustředit. Vaše mysl a tělo bývají někdy neklidné jako rozbouřené moře. Tyto stavy vycházejí ze snahy nalézt mír, aniž by člověk věděl, kde a jak ho hledat. Bez ustání se snažíte hledat dokonalost mimo své nitro a toužíte mít všechno pod kontrolou, což zase vychází z vaší potřeby klidu a vyrovnanosti. Ale protože skutečný mír je totéž, co Bůh, znamená to, že ve skutečnosti toužíte po spojení s Bohem.