Borovice charakterizuje lidi odvážné a optimistické. Člověk zrozený pod vládou Borovice bývá nesmírně houževnatý v naplňování svých životních cílů. Za svým si dokáže jít neobyčejně tvrdě, ve sporech je neústupný a v mezích slušnosti i zdravě drzý. Pokud si je jist svojí pravdou, neuznává autority, dokáže vzdorovat a někdy být i pěkně paličatý. Je-li to nutné, dokáže zrozenec Borovice i dost riskovat, na druhé straně si nerad vytváří zbytečné problémy.

Lidé Borovice jednají rychle a přesně, díky schopnosti okamžité improvizace si dokáží poradit v mnoha krizových situacích. Mívají slušné organizační schopnosti a racionální uvažování, které však nijak neomezuje jejich bujnou fantazii. Lidé Borovice nebývají lvy společnosti, povahově jsou spíše introverti, avšak rádi se obklopují příjemnými lidmi. Bývají dobrými přáteli, i když je určitá mez, která ohraničuje jejich obětavost.

V lásce se obvyklé vlastnosti těchto lidí rychle mění. Racionálně a logicky uvažující Borovice rychle podléhá emocím, je smyslná, impulzivní a nechá se snadno připoutat. Každé zklamání, ke kterému pak dochází, prožívá velmi hluboce, nechá se brzdy odradit a znechutit. Život v této oblasti komplikuje lidem Borovice i to, že se za všech okolností snaží vypořádat s problémy čestně.

Lidé pod vládou Borovice potřebují k životu pevné zázemí, které hledají v rodině. Milují útulný domov, nevynikají však velkou šetrností. Jindy přesní a racionální, vidí v penězích jen pomíjivý prostředek k získání potřebných věcí a lidé Borovice proto nebývají zrovna vhodným strážcem rodinné kasy.

Lidé Borovice si zachovávají optimistické myšlení za všech okolností, nikdy nepropadají dlouhodobé sebelítosti a vždy si zachovávají důvěru v lepší budoucnost. Ženy – Borovice jsou doslova dětmi štěstěny: mají prý předurčen poměrně bezproblémový a krásný život bez vážnějších nesnází.

Známé osobnosti narozené ve znamení Borovice

Básníci Johann W.Goethe a Victor Hugo; skladatelé George F. Händel, Bedřich Smetana; dirigent Leonardo Bernstein; filosof-astronom Camille N. Flammarion; fyzik Heinrich R.Herze; geniální detektiv Allan Pinkerton i státník George Washington.