Jedle charakterizuje lidi velmi pracovité a nadané, obdařené jakousi chladnou krásou a důstojností. Dokáží se s originalitou sobě vlastní pustit do jakékoliv práce či problému a většinou své úsilí dovedou do úspěšného konce. Jsou schopni rychle se učit a získávat nové poznatky. Lidé Jedle mají ambice něčeho v životě dosáhnout. Jejich svědomitost jim velí neutíkat od problému a tak se často stává, že se ocitají v zaměstnání, které neodpovídá jejich schopnostem a představám.

Zrozenci Jedle bývají ve styku s ostatními lidmi velmi zdrženliví a nedůvěřiví. Neradi riskují a nikdy se nespoléhají na ostatní. Přes tuto svojí uzavřenost a odstup jsou lidé Jedle schopni nezištné a obětavé pomoci jiným lidem. Díky své zdrženlivosti se nesnadno seznamují, mnoho lidí odradí svou nedůvěřivostí.

Někdy bývají lidé Jedle dosti náladoví, umínění a hádaví. Také v lásce to nemívají snadné. Nesnadno si hledají partnera, který by splňoval jejich vysoké nároky. Zamilují-li se však, jejich láska nemá hranic.

Lidé zrození ve znamení Jedle nemívají jednoduchý život. Jejich přímá povaha je žene do častých konfliktů s okolím, i když většinou bývá právo na jejich straně. Z toho vyplývá nejčastější zdravotní ohrožení lidí Jedle: jsou to choroby stresu, vysoký tlak a oběhové potíže. Ke stáří bývají často postiženi dlouhými vleklými chorobami, které jim znepříjemňují život. Přesto se však lidé Jedle obvykle dožívají vysokého věku.

V naší zemi jedli částečně vytlačil smrk, který má s jedlí mnoho shodných vlastností. Pokud jste zrozeni v tomto období a jedle vám není nijak blízká, je pravděpodobné, že tím pravým stromem bude smrk. V některých pramenech je tomuto období zasvěcen i tis, který však má jiný symbol oghanu a také poněkud jiné vnitřní vlastnosti. Tis je a byl považován za strom smrti a pojítko k dávným předkům, proto se jinak ve stromokruhu nevyskutuje.

Známé osobnosti narozené ve znamení Jedle

Vynálezci Nikola Tesla a František Křižík; skladatel Josef Suk; básník Jean de la Fontaine a spisovatel Franz Kafka.