Člověk, který se narodil pod vládou Topolu, se rychle učí a rychle chápe. Stejně jako topol bývají lidé narození v době jeho vlády přímočaří a rovní. Mívají často umělecký talent a cit pro krásu. Většinou jsou tito lidé úzce spjati s přírodou a ve volné krajině se cítí mnohem lépe než ve městě. Lze bez nadsázky říci, že také přírodě rozumějí mnohem lépe než většina ostatních lidí.

Lidé Topolu jsou oblíbeni mezi ostatními, neboť si zachovávají určitý životní nadhled, nikdy příliš nebaží po majetku a bývají i šikovní diplomaté v mezilidských vztazích. V kritických situacích se v nich někdy nečekaně objeví až šílená odvaha a dokáží hájit své předem prohrané stanovisko s neúprosonu jistotou.

Tyto kladné vlastnosti jsou někdy vyvažovány určitou osamělostí a pocitem opuštěnosti, neboť vzhledem k dosti vysokým morálním nárokům na okolí nemívají příliš mnoho opravdových přátel. To u nich může někdy vést až k popudlivosti a zahořklosti. Ani v lásce nebývají lidé Topolu vždy úplně spokojení a jen málokdy se splní jejich sen o široce rozvětvené a pevně soudržné rodině. Svoji nespokojenost či hoře však dokáží většinou velmi dobře skrývat a ani nejbližší přátelé nemusí o jejich vnitřním trápení vědět.

Mezi lidmi Topolu je nápadně vysoké procento spisovatelů a lékařů.

Známé osobnosti narozené ve znamení Topolu

Paracelsus, Sigmund Freud, Henryk Sienkiewcz, Božena Němcová, Rabíndranáth Thákur, Jan Lucemburský.