Jilm charakterizuje lidi velmi důvěryhodného vzhledu a rozvážného vystupování. Klid, duševní pohoda, sebeovládání, to vše doslova z lidí Jilmu vyzařuje. Jilmoví lidé dokáží vše velmi pečlivě naplánovat, jejich rozvaha se projevuje velkou předvídavostí, málokdy je něco zaskočí. Okolí často doslova žasne, když se stane něco neočekávaného, všichni jsou vykolejení, jen Jilm s klidem konstatuje, že to se dalo předpokládat a je připraven situaci řešit.

Ve vztahu k ostatním lidem jsou lidé Jilmu přátelští a pohodoví. Jejich pohotovost a velký smysl pro humor je řadí k nejoblíbenějším lidem ve společnosti. Jejich jednání vychází téměř vždy z ušlechtilých pohnutek. Lidé Jilmu také nebývají žádní skrblíci a zcela jistě nepovažují hmotné statky za cíl svého životního snažení. V běžném životě jsou zrozenci Jilmu tolerantní lidé s velmi vyvinutým smyslem pro spravedlnost. Jsou pilní a mají silného tvůrčího ducha. Nepřekvapí, že mnoho básníků je zrozeno právě ve znamení Jilmu.

Mají lidé Jilmu vůbec nějaké špatné vlastnosti? Všichni mají. Předvídavost a rozvaha tyto lidi často předurčují do vedoucích funkcí. Zdálo by se, že jsou pro ně přímo zrozeni. Avšak opak je pravdou – lidé narození pod znamením Jilmu, zvyklí klást na sebe poměrně vysoké nároky, se někdy ve vedoucím postavení stávají nepříjemně náročnými až despotickými šéfy. Co je to platné, že má podřízený svůj vlastní názor, když jeho šéf mu už dávno naplánoval co, kdy, jak, kde a proč.

Se zdravím na tom zrozenci Jilmu nebývají příliš dobře. Jejich křehký organismus bývá často napadán nejrůznějšími úpornými a dlouhotrvajícími chorobami. Problémy mívají nejčastěji s ledvinami, močovými cestami, některými dalšími vnitřními orgány, ale také s revmatickými potížemi. Nejlepším lékem na všechny jejich neduhy je klidný a jistý domov, k němuž mívají velmi silný vztah.

Lidé Jilmu budou mít patrně kladný vztah ke kočkám, neboť podle keltské mytologie právě kočka bývá jejich ochranným zvířetem.

Známé osobnosti narozené ve znamení Jilmu

Básníci J.B.Moliere, G.E.Lessing, Alexande Dumas a Francesco Petrarca; spisovatelé Gustav Meyrink a Patricia Highsmithová; malíř Paul Cézane; státník a přírodovědec Benjamin Franklin; fyzikové James Watt a Lev Davidovič Landau či geniální „velký konstruktér“ kosmických raket Sergej P. Koroljov, který je mj. přesně tím případem despotického šéfa, který se stává z lidí jilmu ve vedoucích pozicích.