Také se během svého života setkáváte tváří v tvář s tím, že Vás v jeho průběhu provází jedno a totéž číslo, či určitá číselná kombinace? Když se náhodně podíváte na hodinky, na časovač v počítači a podobně? Říkáte si, to není možné, že by šlo o náhodu, opakuje se nápadně často. A co je do očí bijící, není samozřejmě náhoda. Tomu věří jen lidé „slepí“. Náhody neexistují.
Já své číslo také mám a vím, že pokud se v mém životě objeví, dostávám tím znamení, že jdu správnou cestou. Což se mi také mnohokrát potvdilo v praxi a mohu se pod tuto letitou zkušenost s čistým svědomím podepsat. Toto určité číslo mne provází při mé životní pouti již nějaký rok a díky tomu vím, že mimo mé přátele z fyzického světa, mám po svém boku ještě někoho, s kým nebudu nikdy sama. Vždy mne to velice zahřeje u ♥ .
Tuto neviditelnou a přesto tak skutečnou pravdu mi potvrdilo více lidiček, snad každý máme své tajné, průvodcovské číslíčko, o kterém víme to „své“… Pokud po pročtení významu andělských čísel budete mít zájem, zde je popsán můj zážitek z prvního setkání s mým průvodcovským číslem.
Čísla Andělská, nám svým prostřednictvím ukazují určitý směr. V poslední době mi mnoho lidí potvrzuje a já s nimi souhlasím, že se v hojné míře objevují čísla 111, nebo 444.
Abychom je pochopili, je nutné porozumět jejich výkladu, co vše nám chtějí ukázat.
Jsme však lidé, tudíž máme svobodnou volbu rozhodování. Svůj život máme pouze a jen ve svých rukou. Kombinace níže uvedených čísel nám však mohou jemným způsobem částečně naznačit jeho směr.
Poznámka > spojením „nanebevzetí mistři, mistři z jiných dimenzí“ jsou myšlení ti, jež za svého života ve fyzickém světě na Zemi byli vyjímeční a v současnosti se s námi propojují svým vědomím, aby nám byli nápomocni. Mezi takovéto osobnosti patří naříklad Ježíš, Mojžíš, Marie, Quan Yin, Yogananda.
Všimněte si také, jak se číselná spojení a jejich význam krásně opakují, pokud porovnáte např číselná spojení 3 a 1 z následujícího dílu a číselnou kombinaci 1 a 3 z dílu tohoto, vyjde Vám identický běh událostí. Čísla by se dala propojit, ale domnívám se, že podrobným rozepsáním všech kombinací, dle jednotlivých čísel je přehlednější
Zvu Vás tedy vstříc procházce významu kombinací čísel