Pokud často vidíte ať už na hodinách, SPZ, v novinách v TV, na letáku apod. kombinaci tří čtyřek, vaši andělé k vám promlouvají a ochraňují vás. Andělské číslo 444 je nejsilnější číslo ze všech a pod svými křídly nese lásku, milosrdnost, úspěch a podporu. Jednoduše by se dalo říct, že se jedná o „číslo lásky“ nebo přímé číslo andělů. Andělské lásky, ale i lásky mezi námi všemi. Láska je ta nejmocnější „neviditelná“ síla vůbec, a proto si toto číslo zaslouží velkou pozornost.
Andělské číslo 444 rezonuje s andělskou vibrací, je to také číslo praktičnosti, odpovědnosti, produktivity, osvětlení a symbolizuje nám fakt, že jsme na té správné duchovní cestě a na naše základy „duševního domu“ můžeme pokládat další cihly – další úspěchy, zkušenosti, známosti apod.
Kromě toho, číslo 444 symbolizuje moudrost, tvrdou práci a obrovský pokrok.
Číslo 4 rovněž symbolizuje čtyři prvky – oheň, vzduch, vodu a země. Dále také světové strany – východ, západ, sever a jih.

Vidíte-li toto číslo (444) často, andělé k vám promlouvají a povzbuzují vás ve všech pozitivních směrech, které vedou k vašemu prospěchu. Andělské číslo 444 by se dalo popsat v jedné krátké, ale za to silné větě:

„Vše je v nejlepším pořádku“.

Dělejte dále to, co vás baví a naplňuje. Pokud byste dělali něco špatně, věřte tomu, že byste toto číslo neviděli. Každé číslo má svůj důvod a neobjevuje se čirou náhodou. Ostatně, nic není náhoda.

Číslo 444 || 4+4+4 = 12 || 1+2=3